1. Zawarcie umowy

Na stronie Vitrene.pl można zawierać umowy wyłącznie w języku polskim zgodnie z niniejszym regulaminem i polskim prawem.
Stroną umowy jest osoba fizyczna:
Renata Maćkowiak Vitrene.pl
Winiary Wieś 7
62-200 Gniezno

Kliknięcie przycisku „Kupuję i płacę” jest równoznaczne ze złożeniem wiążącego zamówienia na towary znajdujące się w Państwa koszyku. Niezwłocznie po zatwierdzeniu zamówienia, wysyłamy Państwu potwierdzenie drogą mailową. Wraz z otrzymaniem wiadomości potwierdzającej zamówienie, zawierana jest wiążąca umowa.

2. Dostawa towaru

Metody dostawy mogą Państwo sprawdzić na stronie: https://vitrene.pl/warunki-dostawy

Zamówienie zostanie wysyłane po opłaceniu przez Państwa pełnej ceny za produkty wraz z kosztem dostawy, chyba że wybrana została metoda „Płatność za pobraniem” albo koszt dostawy pokrywamy my.
Zamówienia realizowane są na terenie Polski oraz Unii Europejskiej.
Termin dostawy podawany w dniach dotyczy dni roboczych – od poniedziałku do piątku włącznie – z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

3. Koszt dostawy oraz ceny produktów

Koszty dostawy dostępne są na stronie: https://vitrene.pl/warunki-dostawy
Ceny produktów są cenami brutto, co oznacza, że zawierają podatek obowiązujący z chwilą dokonania transakcji. Produkty w zamówieniu są własnością Renaty Maćkowiak Vitrene.pl do czasu zapłaty pełnej ceny sprzedaży.

4. Płatności

Przewidzieliśmy dla Państwa następujące formy płatności: przelew bankowy, płatność przy odbiorze. Wszelkie koszty transakcji finansowych są po Państwa stronie.
W przypadku gdy adres dostarczenia jest poza granicami Polski, zastrzegamy sobie prawo do nieoferowania niektórych opcji płatności.

5. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z prawem w Polsce, na odstąpienie od umowy bez podania przyczyny mają Państwo 14 dni od momentu wydania towaru. W celu odstąpienia od umowy prosimy o wysłanie jednoznacznego oświadczenia do Renaty Maćkowiak Vitrene.pl drogą e-mailową info@vitrene.pl .
W przypadku odstąpienia od umowy mamy obowiązek niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia otrzymania powiadomienia o odstąpieniu od umowy, zwrócić wszystkie otrzymane od Państwa płatności, włącznie z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które ewentualnie wynikną w związku z wyborem przez Państwa innego sposobu dostawy niż najtańszy zwykły oferowany przez nas sposób dostawy). W terminie 14 dni od nadesłania oświadczenia odstąpienia od umowy mają Państwo obowiązek odesłania towaru, o którym mowa w oświadczeniu na własny koszt.
Vitrene.pl może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Państwa do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
Zwrot płatności następuje tym samym kanałem transakcji, który użyli Państwo do realizacji płatności za zamówienie, chyba, że w sposób jednoznaczny ustalimy z Państwem inny kanał zwrotu.
Odsyłany towar powinien być w idealnym stanie, oryginalnie metkowany i zapakowany, oraz zawierać dowód zakupu. W przypadku wysyłki zwracanego towaru bardzo prosimy o dokładne zabezpieczenie paczki aby nie uległa uszkodzeniu lub zniszczeniu w transporcie.
Odpowiadają Państwo za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy. Powinni Państwo obchodzić się z towarami i sprawdzać je tylko w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.

6. Odpowiedzialność za wady produktu

Renata Maćkowiak Vitrene.pl zobowiązuje się do dostarczania Państwu produktów wolnych od wad.
Ponosimy ustawową odpowiedzialność za wszystkie wady produktów sprzedawanych na stronie Vitrene.pl z tytułu rękojmi za wady, wynikającą z art. 556 i następnych.

Do wytwarzania przedmiotów wykorzystywane są minerały. Są to produkty pochodzenia naturalnego. Istotą zastosowanych materiałów jest wykorzystanie ich naturalnych walorów. Dlatego dopuszczalne jest występowanie przebarwiań, mikro-pęknięć, itp.

7. Reklamacje

Reklamacje dotyczące produktów sprzedawanych na stronie Vitrene.pl prosimy kierować na adres info@vitrene.pl .
Przy niektórych reklamacjach możemy poprosić Państwa o przesłanie zdjęć reklamowanego produktu, aczkolwiek zachęcamy do załączania zdjęć zawsze kiedy reklamują Państwo produkt.
Państwa reklamacja zostanie przez nas rozpatrzona w terminie do 14 dni od nadesłania kompletnego zgłoszenia reklamacyjnego.
Zwracamy Państwu uwagę, że reklamacji nie podlegają następujące uszkodzenia produktów:

  • naturalne rysy, wgłębienia, przebarwienia występujące na kamieniach półszlachetnych wykorzystanych przy tworzeniu oferowanych przedmiotów - celem twórcy jest wydobycie naturalnego piękna kamieni poprzez wkomponowanie go w elementy z metaloplastyki
  • uszkodzenia mechaniczne (rozerwanie, naderwanie bądź zadrapanie, oderwanie ozdób, elementów metaloplastycznych) powstałe w trakcie użytkowania produktów przez Państwa, oraz uszkodzenia powstałe w wyniku braku lub nieprawidłowej konserwacji;
    uszkodzenia powstałe na skutek użytkowania niezgodnie z przeznaczeniem;

Pragniemy poinformować Państwa, że istnieje wiele pozasądowych sposobów rozstrzygania sporów i zachęcamy do korzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Dlatego w przypadku wystąpienia problemu proszę o kontakt info@vitrene.pl

8. Inne informacje

Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane. W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Vitrene.pl deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.