PRAWA AUTORSKIE Vitrene.pl
Wszystkie zdjęcia oraz opisy są autorstwa firmy Vitrene.pl Renata Maćkowiak i nie wyrażam zgody na ich kopiowanie w całości lub w części. Kopiowanie i rozpowszechnianie zdjęć i materiałów zawartych w sklepie jest zabronione i podlega karze zgodnie z Ustawą o ochronie praw autorskich i własności intelektualnej Dz.U. 94 nr 24 poz.83, sprost.: Dz.U. 94 nr 43 poz.170 oraz Ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji Dz.U. nr 47 poz.211.
Znaki towarowe, oraz pozostałe znaki wyróżniające, w tym logotypy i inne znaki handlowe, ukazujące się w sklepie i na stronie Vitrene.pl są objęte prawami wyłącznymi na dobrach niematerialnych przysługującymi Renacie Maćkowiak Vitrene.pl i nie mogą być używane w reklamie lub w innych publicznie dostępnych materiałach bez uprzedniej pisemnej zgody podmiotu uprawnionego do korzystania z takiego znaku.

vitrene.pl